Informationscentrum för luftvärmepumpar

Hur ofta ska jag rengöra luftvärmepumpens filter?

Det är viktigt att hålla luftvärmepumpens filter rent. Det är en del av det underhåll som kan leda till att du får längre effekt av värmepumpen. Du kommer att få rekommendationer för rengöring av filter med den pump som du köper.

Men rent allmänt så är det klokt att rengöra var tredje till fjärde månad. Du kan ju ta en titt på hur snabbt filtret fylls av damm. Om det blir fullt innan tre månader har gått så får du rengöra filtret oftare.

Dessutom kan vissa perioder kräva att du rengör filter oftare. Om du till exempel målar om eller renoverar så kan det leda till att filter fylls och pumpen därmed inte har samma effektivitet.