Informationscentrum för luftvärmepumpar

ROT värmepump

Får jag ROT-avdrag när jag köper luftvärmepump?

Det går att få ROT-avdrag för installationen av en luftvärmepump. Du kan dra av 30% från den totala kostnaden av installationen. Notera att det är installationen du får avdrag för. Det vill säga arbetskostnaden. Du får inte ROT-avdrag för själva pumpen.

ROT-avdraget ska ges automatiskt när du beställer in tjänsen från ett svenskt företag. Hur mycket du kommer att spara med avdraget beror förstås på omfattningen av installationen. Om du till exempel ska installera luftvärmepump med flera innedelar så tar det ju mer tid och då kostar det också mer.